ÚvodProfesionalita


Pri akomkoľvek zásahu do ústneho zdravia môžete očakávať maximálne zodpovedné a profesionálne ošetrenie. Od preventívnych krokov až po náročnejšie rekonštrukcie chrupu sa snažíme o individuálny prístup podľa najnovších poznatkov, aby bola dosiahnutá špičková kvalita prevedených výkonov.

Bezbolestný a šetrný prístup


Je pre nás dôležitý Váš komfort. Dokonalá informovanosť je nevyhnutná pre zníženie obáv z ošetrenia. Spoločne si prejdeme všetky možnosti vhodnej liečby, radi zodpovieme Vaše otázky a určíme čo najlepší liečebný postup vzhľadom na Vaše predstavy, priania a v neposlednom rade aj na Vaše finančné a časové možnosti.

Dokonalý výsledok


Zladenie kvalitných materiálov, precíznej modelácie a dôkladného spracovania sú zárukou toho, aby naši pacienti mali zuby nielen zdravé a kvalitne ošetrené, ale aby vyzerali aj prirodzene a krásne.


Naše služby

 • Vstupné vyšetrenie a prehliadka
 • Dentálna hygiena
 • Záchovná stomatológia
 • Endodoncia
 • Protetika
 • Stomatologická chirurgia
 • Implantológia
 • Parodontológia
 • Ošetrenie v celkovej anestéze
Nečakajte na bolesť zubov alebo prejavy iných ochorení v ústnej dutine. To častokrát už býva príznakom rozbehnutého procesu, ktorý môže mať vážnejší a trvalý dopad na Vaše ústne zdravie.
Preventívna prehliadka by mala byť absolvovaná raz ročne. U detí, mladých ľudí a tehotných žien odporúčame tento interval nastaviť na každých 6 mesiacov. Patrí k tomu vyšetrenie Vášho chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrola zubných náhrad, oklúzie, zubnej hygieny a hygienických návykov.
Umožní Vám to predchádzať nepríjemným komplikáciám, ktoré môžu nastať v dôsledku neliečeného zubného kazu alebo parodontálneho ochorenia. Vieme takéto stavy v rámci preventívnej prehliadky podchytiť včas, vyhnúť sa väčším poškodeniam a navrhnúť liečbu, ktorá je podstatne menej časovo a finančne náročná.
Je veľmi dôležité, aby ste poznali svoj chrup do najmenších detailov a dokázali ho udržiavať trvalo čistý. Každý má samozrejme určitý stereotyp v starostlivosti o ústne zdravie a aj pri vynaloženom úsilí a maximálnej snahe sa často stáva, že zostávajú v ústach miesta, ktoré sú dlhodobo nečistené. A práve tieto miesta sú vysoko rizikové pre vznik zubného kazu, ochorení ďasien, zdrojom zápachu z úst a iných ťažkostí. Je nevyhnutné si uvedomiť, že vznik takýchto problémov v ústach nie je náhodný proces, ale má svoje vysvetlenie a vyskytuje sa práve na miestach zhoršenej hygieny.
Toto sú všetko dôvody, prečo by sa pravidelné profesionálne čistenie v zubnej ambulancii malo stať samozrejmosťou v starostlivosti o Vaše ústne zdravie. Základom tohto ošetrenia je dokonalé vyčistenie skutočne všetkých miest vo Vašich ústach, odstránenie povlakov, zubného kameňa a tým redukcia mikroorganizmov, eliminácia pigmentov a následné leštenie povrchu zubov, ktoré zostanú tak hladké a tým menej náchylné na ukladanie povlaku, či pigmentu.
Samozrejmosťou je inštruktáž a nácvik správnej domácej starostlivosti. Upozorníme Vás na rizikovejšie miesta vo Vašich ústach, poradíme a odporučíme Vám vhodné pomôcky pre každodennú starostlivosť a čo je najdôležitejšie - naučíme Vás ako si správne čistiť Vaše vlastné zuby.
Návšteva dentálnej hygieničky je v dnešnej dobe štandardnou súčasťou liečebného plánu stomatologického ošetrenia. Len čisté zuby pôsobia krásne a prirodzene. Pomôžeme Vám dosiahnuť tento cieľ.
Zubný kaz patrí k najčastejším ochorenia tvrdých zubných tkanív. Záchovná, alebo konzervačná stomatológia sa zaoberá prevažne ošetrovaním tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovaním zubného kazu, eventuálne úrazov a ich komplikácií. Cieľom ošetrenia je odstránenie a vyčistenie pokazenej časti zuba a jeho náhrada do pôvodného stavu. Preparácia spočíva v odstránení len nenávratne postihnutých častí so snahou maximálne šetriť nepoškodené zubné tkanivá. Na záver preparácie je možné použiť laser, Waterlase tm, na zničenie zvyškov baktérií a tým ešte podporiť minimálne invazívny postup a takisto znížiť riziko opätovného vzniku kazu pod výplňou.
Podľa rozsahu poškodenia sa zvolí aj najvhodnejší postup rekonštrukcie. Pri menších defektoch sa obnoví tvar a funkcia Vašich zubov pomocou inovatívnych nanokompozitných materiálov v jednej návšteve priamou modeláciou v ústach. Pokiaľ je rozsah poškodenia väčší, bude Vám navrhnuté iné vhodnejšie estetické riešenie. Nepriamo zhotovené výplne v laboratóriu z kompozitných alebo porcelánových materiálov -
inlay/onlay - poskytujú dlhodobú stabilitu aj pri veľkých stratách tvrdých zubných tkanív a vynikajúci estetický a funkčný výsledok. Takto vytvorená náhrada časti zubu má výborné mechanické vlastnosti, je trvácna a je na nerozoznanie od vlastného zubu.
Ošetrenie koreňových kanálikov je najčastejšie nutné v prípade kontaminácie zubnej drene následkom hlbokého neošetreného kazu.
Pri prieniku baktérií z kazu do hlbších častí zuba vzniká zápal, ktorého hlavným prejavom je spontánna výrazná bolesť zuba, častokrát zhoršujúca sa vo večerných hodinách, môže byť pulzujúca alebo vyžarovať do väčšieho okolia. Môže však prebiehať aj skryte, kedy sú bolesti miernejšie, neurčité alebo môžu úplne chýbať.
Ak nedôjde ku ošetreniu, zubná dreň odumiera, rozpadá sa a infekcia postupne preniká do celého koreňového systému. Takýto zub sa stáva zdrojom infekcie, ktorá sa šíri aj do okolitej kosti, spôsobuje jej deštrukciu v okolí koreňa a aj iné celkové zápalové komplikácie v organizme.
Základom endodontického ošetrenia je preto predovšetkým boj s baktériami, dezinfekcia koreňového systému a zabránenie šírenia infekcie do hĺbky zuba alebo kosti. Je nesmierne dôležité rešpektovať anatómiu dreňovej dutiny, ktorá je do určitej miery individuálna pre každý jeden zub u každého človeka.
Nevyhnutnou súčasťou tohto ošetrenia je preto kvalitné optické zväčšenie, bohaté skúsenosti ošetrujúceho lekára, trpezlivosť a dostatok času. Princípom ošetrenia je spriechodnenie rozšírenie a dôsledné opracovanie všetkých koreňových kanálikov. Tým sa odstránia kazové hmoty a umožní sa prístup dezinfekčným roztokom, ktoré sa používajú počas ošetrenia a pomáhajú s elimináciou prítomných baktérií na minimum.
Následne sa celý vyčistený vnútorný priestor koreňa vyplní hermetickou biotolerantnou výplňou. Aj pri takomto náročnom ošetrení je garantované absolútne bezbolestné prevedenie celého zákroku.
Protetické riešenia sú častokrát nevyhnutnou súčasťou pri väčších, ale aj menších rekonštrukciách chrupu.
Korunky sú najideálnejším prostriedkom na opravu zubov deštruovaných rozsiahlym kazom. Používajú sa na ochranu zuba, ktorému hrozí, že by sa mohol zlomiť, k čomu častokrát dochádza pri oslabení rozsiahlymi výplňami alebo po ošetrení koreňových kanálikov. Takto dokážeme dlhodobo stabilizovať poškodený zub, doplniť stratené zubné tkanivá a spevniť zostávajúce zdravé časti zuba. V neposlednom rade po korunkách siahame aj z estetických dôvodov, pretože vedia krásne imitovať prirodzený zdravý zub. Každá korunka sa vyrába individuálne na mieru na základe odtlačkov zhotovených v ambulancii, pričom sa berie do úvahy farba, tvar, textúra ostatných zubov. Výsledkom je rekonštrukcia, ktorá pôsobí prirodzene, krásne a je na nerozoznanie od okolitých zubov.
V prípade straty jedného alebo viacerých zubov je jedným z riešením zhotovenie mostíka.
Mostík sa skladá z medzičlena, nahrádzajúci chýbajúci zub a koruniek, ktoré poskytujú fixáciu konštrukcii k okolitým zubom. Ide teda o premostenie medzery náhradou, ktorá je pevne uchytená na susedných zuboch a tie tak slúžia ako piliere mostíka.
Fazety predstavujú vhodné riešenie na prekrytie estetických nedostatkov predných zubov. V dnešnej dobe čoraz viacej ľudí túži po krásnom úsmeve. Okrem zdravých zubov vyžadujú aj estetické riešenia, korekcie farby, tvaru alebo postavenia. Ide o tenkú vrstvu keramiky alebo kompozitného materiálu, ktorou sa prekryjú predné plôšky zubov a tým sa dosiahne vizuálne dokonalý výsledok. Výhodou ošetrenia je nutnosť minimálneho zásahu do tvrdých zubných tkanív a obrusovanie v tomto prípade nie je v takom rozsahu ako pri korunke.
Našim pacientom navrhujeme estetické, presne doliehajúce náhrady, ktoré pomôžu prinavrátiť kvalitu života prostredníctvom dokonalej funkcie a estetiky v ústach. Každú situáciu po strate zubov je možné riešiť viacerými postupmi, využiť rôzne protetické materiály v závislosti od nárokov pacienta a jeho finančných možností. Kým nie je hotová definitívna práca, dostáva pacient náhradu provizórnu, takmer identickú s hotovou prácou. V každej fáze ošetrenia teda odchádzate z ambulancie so zubami.
K výkonom zubnej chirurgie patria preventívne, terapeutické aj kozmetické zákroky týkajúce sa tvrdých aj mäkkých tkanív dutiny ústnej.
Najčastejšie vykonávané zákroky sú extrakcie zubov, ktoré už nie je možné zachrániť, extrakcie zubov múdrosti, extrakcie z ortodontických dôvodov alebo extrakcie nadpočetných zubov, ktoré bránia ďalším zubom prerezať sa.
Ďalej odstránenie zvyškov rozpadnutých zubov alebo koreňov, resekcie koreňového hrotu, odstraňovanie uzdičiek, predprotetická plastická chirurgia, chirurgická parodontálna terapia atď...
Náhrada zuba alebo viacerých zubov pomocou implantátov sa stáva čoraz populárnejší a bežnejší spôsob. Je to najprirodzenejší a najmenej invazívny spôsob náhrady pri strate zuba v dôsledku kazu, úrazu alebo ochorenia závesného aparátu.
Chýbajúce zuby nie sú len estetickým problémom. Sú samozrejme obmedzené aj dôležité funkcie ako žuvanie, hryzenie, a výslovnosť. Implantát slúži ako vlastný koreň zuba, takže takto riešené náhrady sú stabilnejšie, prirodzenejšie, dávajú komfort, pocit a vzhľad vlastného zuba a pacienti ich dobre znášajú.
Je to jediná zubná náhrada, ktorá okrem korunkovej časti nahrádza aj stratený koreň. Vytvára sa tým prirodzený fyziologický prenos žuvacích síl na okolitú kosť, čím sa zabraňuje jej atrofii (strate hmoty, objemu kosti). V neposlednom rade sa znižuje nutnosť zásahu do okolitých zubov, pretože pri tradičnom postupe a výrobe mostíka musia byť susedné zuby obrúsené často aj na úkor zdravého tkaniva.
V spolupráci s naším tímom Vám vieme poskytnúť kompletnú implantologickú starostlivosť na jednom pracovisku a pod jednou strechou. Viac sa dozviete aj na www.straumann.cz
Periodontitída je bakteriálna infekcia podporných tkanív zubov. Ak sa počet škodlivých druhov baktérií v dutine ústnej zvyšuje, pretože čistenie zubov je nedostatočné, začínajú sa vyvíjať zápal ďasien (gingivitída) a zápal závesného aparátu zubov (periodontitída). Hlavnou príčinou ich vzniku je vždy vrstva baktérií na povrchu zuba v podobe zubného povlaku. Toxíny z bakteriálneho metabolizmu napádajú ďasná a výsledkom ich činnosti sú zápal ďasien a periodontálne vačky.
Je to pomerne časté ochorenie, ktoré sa vyskytuje aj u mladých ľudí. Začína veľmi pomaly a často jej prejavom človek nevenuje dostatočnú pozornosť. Prvé príznaky sú napríklad aj drobné krvácanie ďasien. Ak sa zápal nezastaví, stav sa zhoršuje, ďasná sú zapálené, začervenané, opúchajú, poškodenie sa šíri viacej do hĺbky, infekcia postupne poškodzuje aj kostnú podporu, čím sa zuby uvoľňujú a začínajú sa kývať. Sprievodným prejavom býva často zlý dych alebo občasná bolesť.
Tkanivá ďasien prestávajú vypĺňať medzizubné priestory, dochádza k ich ústupu, čím sa zuby stávajú na pohľad dlhšie, môže dôjsť k zmene usporiadania zubov, v terminálnom štádiu až ku ich následnej strate.
Prevenciou vzniku ochorení parodontu sú pravidelné kontroly kvality hygieny dutiny ústnej, odborné inštruktáže a profesionálne čistenie zubov.
Nechajte si vyšetriť stav závesného aparátu zuba a vypočujte si možnosti liečby.
Z rôznych dôvodov môže byť pre Vás alebo Vášho blízkeho zubné ošetrenie neznesiteľnou fyzickou alebo psychickou záťažou. Môže to byť neprekonateľný strach, vysoký dávivý reflex, alergia na lokálne anestetiká alebo zákroky u detí, ktoré odmietajú nutné stomatologické ošetrenie.
V takomto prípade je vhodným riešením ošetrenie v celkovej anestézii. Využíva sa tiež pri vykonávaní väčších chirurgických zákrokov v ústnej dutine. Keďže sa jedná o väčší zákrok, na začiatku je potrebné dôkladné vyšetrenie pacienta spolu s predoperačným interným vyšetrením a je naplánovaný niekoľko týždňov dopredu.
Samotný zákrok prebieha priamo v pohodlí našej zubnej ambulancie v spolupráci s kvalifikovaným externým anesteziológom.
Po ukončení ošetrenia, prebratí a skontrolovaní stavu pacient odchádza domov v sprievode dospelej osoby.


Kontakt


 • - pozitívne hodnotenia
 • - prijémne kultivované prostredie
 • - bezbariérový prístup
 • - možnosť platby kartou
 • - objednanie na presný termín
 • - bezproblémové parkovanie
 • - dostupnosť MHD

MUDr. Matej Francisci
+421 902 876 999
+421 917 205 945
info@francisci.sk
Riazanská 62/B
83103 Bratislava


Pondelok 08.00 hod. - 18:00 hod.
Utorok 08.00 hod. - 16:00 hod.
Streda 10.00 hod. - 18:00 hod.
Štvrtok 08.00 hod. - 16:00 hod.
Piatok 08.00 hod. - 14:00 hod.